Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

MultiMode

MultiMode 6.8 επικαιροποιημένο

MultiMode είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει στους Macintosh σας για να αποκωδικοποιήσει τις διάφορες λειτουργίες των μη-φωνητική επικοινωνία που ακούγεται συχνά σε βραχέα κύματα. Μπορείτε επίσης να μεταδώσει σε πολλές από αυτές τις λειτουργίες, όπως καλά....

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση παρέχει μια σειρά από κρίσιμες διορθώσεις και βελτιώσεις του προϊόντος. Τι είναι καινούργιο σε αυτήν την έκδοση: Παρέχει μια σειρά από βελτιώσεις και νέα χαρακτηριστικά. Αυτά περιλαμβάνουν: επικαιροποιημένο σχεδιασμό...

Αναζήτηση ανά κατηγορία