Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

LinkByLink

LinkByLink 2.1 επικαιροποιημένο

Ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα ελέγχου περιεχομένου (CMS) που ελέγχει ιστοσελίδες για σπασμένους συνδέσμους είναι ένα ζήτημα. Μέχρι στιγμής, όλοι δεν χρησιμοποιούν ένα CMS και για την εύρεση κατεστραμμένων συνδέσεων σε εξωτερικές ιστοσελίδες ή...