Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

FileMaker Server

FileMaker Server 16.0.4 επικαιροποιημένο

Ομάδες με ασφαλή φιλοξενία των χρηστών FileMaker Pro μέσω δικτύου ή στον ιστό προσθέτοντας FileMaker Server 11 (απαιτείται ξεχωριστή αγορά του FileMaker Pro). Είναι γρήγορο, αξιόπιστο και εύκολο στη διαχείριση λογισμικό διακομιστή για τη διαχείριση των...

TreeView

TreeView 7.6 επικαιροποιημένο

Το TreeView θα τρέχει με εγγενή εμφάνιση και αίσθηση σε MacOS X PPC, MacOS X x86, συστήματα Windows και συστήματα Linux. Ο έλεγχος TreeView υποστηρίζει τόσο την επιλογή μιας όσο και τη μη συνεχή πολλαπλή επιλογή. Οι κόμβοι υποστηρίζουν εικόνες, κείμενο...

GraphicsFormats

GraphicsFormats 6.6.2 επικαιροποιημένο

Το GraphicsFormats είναι ένα plugin REALbasic για την εισαγωγή και εξαγωγή εικόνων. Το plugin υποστηρίζει μορφές αρχείων PNG, Jpeg, Jpeg2000 και TGA με τις ακόλουθες δυνατότητες και στις δύο μορφές PNG, Jpeg, Jpeg2000 και Tga: Εισαγωγή από ένα...

DateControl

DateControl 7.0.2 επικαιροποιημένο

Το DateControl είναι ένα plugin ελέγχου REALbasic για τη δημιουργία ενός επιλογέα ημερομηνίας. Ο Έλεγχος εμφανίζεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις ημερομηνίας του πίνακα ελέγχου ή με την αποκλειστική λειτουργία mm.dd.yyyy, αποκλειστική dd.mm.yyyy ή...

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

PFAssistive Framework

PFAssistive Framework 3.8.0 επικαιροποιημένο

Το PFAssistive Framework δημιουργήθηκε το 2003 ως κινητήριος μοχλός για την PFiddlesoft για την πολύτιμη εφαρμογή UI Browser για προγραμματιστές και για χρήστες της τεχνολογίας AppleScript GUI Scripting. Το πλαίσιο υποστηρίζει και βελτιώνει το API...

Google Toolbox

Google Toolbox 2.1.3 επικαιροποιημένο

Μια συλλογή πηγών από διαφορετικά έργα της Google που μπορεί να είναι χρήσιμη για προγραμματιστές που εργάζονται σε άλλα προγράμματα Mac. Τι νέο υπάρχει σε αυτήν την έκδοση: Αλλαγές σε # 150 για καλύτερη υποστήριξη Xcode 9. Απαιτήσεις : 10.4 ή...

CalendarControl

CalendarControl 7.0 επικαιροποιημένο

Ένα plugin ελέγχου ημερολογίου για το REALbasic. Το plugin έρχεται επίσης με ένα εξαιρετικά βελτιστοποιημένο DateDictionary που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς τον έλεγχο. Το plugin υποστηρίζει MacOS Classic, MacOS X PPC, MacOS X x86, Windows και...

WindowSplitter

WindowSplitter 9.0 επικαιροποιημένο

Έλεγχος plugin REALbasic WindowSplitter για τη δημιουργία διαχωριστικής προβολής σε φόρμες. Έχει διαχωριστές στυλ REALbasic, ιχνηλάτες MacOS X και Linux, διαχωριστές στυλ Outlook και δυνατότητα εξατομικευμένων διαχωριστών. Μπορεί να μεταγλωττίσει για...

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

Η γεννήτρια γραμμικού κώδικα Native Code 128 και GS1-128 για το Microsoft Excel παρέχει δυνατότητα γραμμικής κωδικοποίησης στα υπολογιστικά φύλλα του Microsoft Excel με ενσωματωμένη μακροεντολή VBA, διευκολύνοντας την κοινή χρήση των φύλλων χωρίς να...

Η πρώτη λύση αναλυτικής χρήσης που έχει κατασκευαστεί για εφαρμογές κατανεμημένων λογισμικών παρέχει μια βαθιά γνώση της χρήσης των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Ξεκινήστε μέσα σε 30 λεπτά με την ενοποίηση του SDK και την αναφορά εκτός εμφάνισης, δείτε...

Αναζήτηση ανά κατηγορία