Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

SQL Server Data Access Components

SQL Server Data Access Components 9.1 επικαιροποιημένο

Τα Components Data Access Data (SDAC) του SQL Server είναι μια βιβλιοθήκη συστατικών στοιχείων που παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων Microsoft SQL Server από το Embarcadero RAD Studio 10.2 Tokyo, 10 Seattle, Embarcadero RAD Studio XE-XE8, CodeGear RAD...

dbExpress Driver for InterBase

dbExpress Driver for InterBase 5.1.2 επικαιροποιημένο

Το dbExpress είναι ένα επίπεδο ανεξάρτητο από τη βάση δεδομένων που ορίζει κοινή διεπαφή για γρήγορη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων InterBase και Firebird από τους Delphi σε Windows και Mac OS X για πλατφόρμες 32 και 64 bit. Για αυτούς τους διακομιστές,...

dbExpress driver for PostgreSQL

dbExpress driver for PostgreSQL 4.1.3 επικαιροποιημένο

Το dbExpress είναι ένα επίπεδο ανεξάρτητο από τη βάση δεδομένων που ορίζει κοινή διασύνδεση για γρήγορη πρόσβαση στο διακομιστή βάσης δεδομένων PostgreSQL από Delphi και C ++ Builder σε Windows και Mac OS X για πλατφόρμες 32 bit και 64 bit. Για κάθε...

dbExpress driver for SQL Server

dbExpress driver for SQL Server 8.1.3 επικαιροποιημένο

Το dbExpress είναι ένα επίπεδο ανεξάρτητο από τη βάση δεδομένων που ορίζει κοινή διασύνδεση για γρήγορη πρόσβαση και συνδεσιμότητα βάσης δεδομένων υψηλής απόδοσης στον SQL Server από τους Delphi και C ++ Builder στα Windows για πλατφόρμες 32 και 64 bit....

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

dbExpress driver for Oracle

dbExpress driver for Oracle 7.1.2 επικαιροποιημένο

dbExpress είναι μια βάση δεδομένων-ανεξάρτητο στρώμα που ορίζει κοινή διεπαφή για γρήγορη πρόσβαση στο διακομιστή της βάσης δεδομένων της Oracle από τους Δελφούς για Windows και Mac OS X και για τις δύο πλατφόρμες 32-bit και 64-bit. Για κάθε...

dotConnect for DB2

dotConnect for DB2 2.6.951 επικαιροποιημένο

dotConnect για DB2 είναι μια ενισχυμένη ενεργοποιήσετε την ORM πάροχο δεδομένων βασίζεται στην τεχνολογία ADO.NET, που επιτρέπει στους προγραμματιστές να ενσωματώσουν εύκολα τα δεδομένα DB2 με ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνολογία δεδομένων προσανατολισμό...

Υποστήριξη μετατροπής PDF, TIF σε μονόφυλλο ή πολυσέλιδο αρχείο Microsoft Word (.docx) χωρίς εγκατεστημένο το Microsoft Word. Υποστήριξη δημιουργίας αρχείου Microsoft Word (.docx) και προσθήκη εικόνων και κειμένων σε συγκεκριμένη σελίδα. Προβολή και...

2D Barcode FMX Components

2D Barcode FMX Components 7.2.0.867 επικαιροποιημένο

        Τα στοιχεία 2D Barcode FMX είναι ένα σύνολο συνιστωσών FireMonkey που έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία και την εκτύπωση συμβόλων 2D barcode στις εφαρμογές Delphi ή C ++ Builder. Οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν τα εξαρτήματα που έχουν οριστεί ως...

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

CAD VCL

CAD VCL 14.1

Το CAD VCL είναι μια βιβλιοθήκη για τη δημιουργία λογισμικού CAD σε εφαρμογές Delphi και C ++ Builder. Με τη βοήθειά του, ένας προγραμματιστής μπορεί να δημιουργήσει νέα σχέδια, να εισαγάγει και να οπτικοποιήσει τα υπάρχοντα, να τα επεξεργαστεί και να...

Αυτό το SDK για ASP.NET και Desktop Windows Developer για να προσθέσετε δυνατότητες επεξεργασίας PDF στην εφαρμογή Web ή στην εφαρμογή επιφάνειας εργασίας. Συνδυάστε δύο αρχεία PDF σε ένα αρχείο πολλαπλών σελίδων PDF. Προσθέστε το αρχείο PDF σε...

Αναζήτηση ανά κατηγορία