Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

Security Center Pro

Security Center Pro 4.2 επικαιροποιημένο

         Το Security Center Pro είναι ένα λογισμικό ασφάλειας δικτύων σε πραγματικό χρόνο για IDS ανίχνευσης εισβολών και IPS πρόληψης που βοηθά στην αποτροπή κακόβουλων δραστηριοτήτων δικτύου και πιθανών εισβολέων δικτύου. Το Κέντρο Ασφαλείας μπορεί να...

TekTape

TekTape 2.3.4 επικαιροποιημένο

        Το TekTape είναι μια γεννήτρια ήχου και η εγγραφή λεπτομερειών κλήσεων (CDR) λειτουργεί υπό Windows (Vista, Windows 7/8/10, 2008-2016 Server). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.kaplansoft.com/TekTape/ τακτικά για ενημερώσεις. Σημαντικά...

         Η υπηρεσία καταλόγου Active Directory (AD) είναι η υποδομή κορμού για κρίσιμες υπηρεσίες διαχείρισης ταυτότητας επιχειρήσεων και μηνυμάτων και η διαθεσιμότητά της και η ασφάλειά της πρέπει να διασφαλίζονται. Τα εγγενή εργαλεία των Windows δεν...

Acoustic

Acoustic 1.0

Το ακουστικό πρόγραμμα δημιουργείται ως σύστημα θορύβου σηματοδότησης για κάθε δωμάτιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ηχητικό σύστημα ασφαλείας, το οποίο καλεί μια κατάλληλη μακροεντολή σε περίπτωση που υπερβαίνει ένα επίπεδο ακουστικού σήματος στα...

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

Burn Protector Workgroup

Burn Protector Workgroup 2.3 επικαιροποιημένο

         Το Burn Protector είναι λογισμικό διαχείρισης ασφάλειας για εγγραφή CD / DVD / Blu-ray που εφαρμόζει δικαιώματα εγγραφής σε προστατευμένους υπολογιστές. Το λογισμικό συμβάλλει στη διασφάλιση του περιβάλλοντος πληροφορικής από την καταγραφή...

Burn Protector Enterprise

Burn Protector Enterprise 2.3 επικαιροποιημένο

         Το Burn Protector είναι λογισμικό διαχείρισης ασφάλειας για εγγραφή CD / DVD / Blu-ray που εφαρμόζει δικαιώματα εγγραφής σε προστατευμένους υπολογιστές. Το λογισμικό συμβάλλει στη διασφάλιση του περιβάλλοντος πληροφορικής από την καταγραφή...

Device Protector Enterprise

Device Protector Enterprise 2.5 επικαιροποιημένο

         Ο προστατευτής συσκευών είναι το λογισμικό ασφαλείας για την πρόληψη απώλειας δεδομένων (DLP) και τον έλεγχο τελικού σημείου που επιβάλλουν πολιτικές προστασίας συσκευών στους υπολογιστές των οργανισμών. Το λογισμικό συμβάλλει στη διασφάλιση του...

Device Protector Workgroup

Device Protector Workgroup 2.5 επικαιροποιημένο

         Ο προστατευτής συσκευών είναι το λογισμικό ασφαλείας για την πρόληψη απώλειας δεδομένων (DLP) και τον έλεγχο τελικού σημείου που επιβάλλουν πολιτικές προστασίας συσκευών στους υπολογιστές των οργανισμών. Το λογισμικό συμβάλλει στη διασφάλιση του...

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

        Η αυτοεξυπηρέτηση CionSystems Enterprise Self Service είναι μια υπερσύγχρονη λύση για τη διαχείριση ταυτότητας και τον έλεγχο πρόσβασης. Η υπηρεσία αυτοεξυπηρέτησης παρέχει τις λειτουργίες της δημιουργίας και της επιβολής της πολιτικής για την...

Η πολιτική ομάδας επιτρέπει στους διαχειριστές των χρηστών να εφαρμόζουν συγκεκριμένες διαμορφώσεις για χρήστες και υπολογιστές. Οι ρυθμίσεις πολιτικής ομάδας περιλαμβάνονται σε αντικείμενα πολιτικής ομάδας (GPO), τα οποία συνδέονται με τα ακόλουθα...

Αναζήτηση ανά κατηγορία