Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

Altova DatabaseSpy Enterprise Edition

Altova DatabaseSpy Enterprise Edition 2020sp1 επικαιροποιημένο

Το Altova DatabaseSpy 2018 Enterprise Edition είναι το μοναδικό ερώτημα πολλαπλών βάσεων δεδομένων, σχεδίασης, σύγκρισης και μετατροπής εργαλείων από τους δημιουργούς του XMLSpy. Το DatabaseSpy συνδέεται με όλες τις σημαντικές βάσεις δεδομένων,...

Altova DatabaseSpy Professional Edition

Altova DatabaseSpy Professional Edition 2020sp1 επικαιροποιημένο

Το Altova DatabaseSpy 2018 Professional Edition είναι το μοναδικό εργαλείο διαχείρισης, διερεύνησης, σύγκρισης και μετατροπής δεδομένων πολλών βάσεων δεδομένων από τους δημιουργούς του XMLSpy. Το DatabaseSpy συνδέεται με όλες τις σημαντικές βάσεις...

Altova UModel Basic Edition

Altova UModel Basic Edition 2020sp1 επικαιροποιημένο

Το Altova UModel 2018 Basic Edition είναι ο απλός, οικονομικός τρόπος για να αντλήσετε από την UML. Χρησιμοποιήστε το UModel για να δημιουργήσετε και να ερμηνεύσετε σχέδια λογισμικού με τη δύναμη του UML 2. Σχεδιάστε μοντέλα εφαρμογών και δημιουργήστε...

InterBase Data Access Components

InterBase Data Access Components 7.1 επικαιροποιημένο

Τα Components Access Data InterBase (και FireBird) είναι μια βιβλιοθήκη στοιχείων που παρέχει εγγενή συνδεσιμότητα με τα InterBase, Firebird και Yaffil από τους Delphi, C ++ Builder, Lazarus (και Free Pascal) σε Windows, Mac OS X, iOS, Android , Linux και...

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

SQL Server Data Access Components

SQL Server Data Access Components 9.1 επικαιροποιημένο

Τα Components Data Access Data (SDAC) του SQL Server είναι μια βιβλιοθήκη συστατικών στοιχείων που παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων Microsoft SQL Server από το Embarcadero RAD Studio 10.2 Tokyo, 10 Seattle, Embarcadero RAD Studio XE-XE8, CodeGear RAD...

DataNumen Database Recovery

DataNumen Database Recovery 2.4 επικαιροποιημένο

        DataNumen Database Recovery (πρώην Advanced Database Recovery) είναι μια ισχυρή σουίτα αποκατάστασης βάσεων δεδομένων. Περιλαμβάνει εργαλεία ανάκτησης DataNumen Access Repair, για διεφθαρμένες βάσεις δεδομένων MS Access MDB και ACCDB και DataNumen...

Altova UModel Enterprise Edition

Altova UModel Enterprise Edition 2020sp1 επικαιροποιημένο

Το Altova UModel 2018 Enterprise Edition είναι το σημείο εκκίνησης για την επιτυχή ανάπτυξη λογισμικού. Χρησιμοποιήστε το UModel για να δημιουργήσετε μοντέλα λογισμικού και σχέδια βάσεων δεδομένων SQL μέσω της δύναμης της UML. Δημιουργήστε κώδικα Java, C...

Altova UModel Professional Edition

Altova UModel Professional Edition 2020sp1 επικαιροποιημένο

Το Altova UModel 2018 Professional Edition είναι το σημείο εκκίνησης για την επιτυχή ανάπτυξη λογισμικού. Χρησιμοποιήστε το UModel για να δημιουργήσετε και να ερμηνεύσετε σχέδια λογισμικού και SQL βάσεις δεδομένων μέσω της δύναμης του UML. Σχεδιάστε...

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

dbExpress Driver for InterBase

dbExpress Driver for InterBase 5.1.2 επικαιροποιημένο

Το dbExpress είναι ένα επίπεδο ανεξάρτητο από τη βάση δεδομένων που ορίζει κοινή διεπαφή για γρήγορη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων InterBase και Firebird από τους Delphi σε Windows και Mac OS X για πλατφόρμες 32 και 64 bit. Για αυτούς τους διακομιστές,...

dbExpress driver for PostgreSQL

dbExpress driver for PostgreSQL 4.1.3 επικαιροποιημένο

Το dbExpress είναι ένα επίπεδο ανεξάρτητο από τη βάση δεδομένων που ορίζει κοινή διασύνδεση για γρήγορη πρόσβαση στο διακομιστή βάσης δεδομένων PostgreSQL από Delphi και C ++ Builder σε Windows και Mac OS X για πλατφόρμες 32 bit και 64 bit. Για κάθε...

Αναζήτηση ανά κατηγορία