Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

Αναγνωριστικό αρχείου είναι ένα λιμάνι το JavaScript του UNIX "αρχείο" εργαλείο που χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων με πάνω από 2000 υπογραφές (libmagic) για τον εντοπισμό αρχείων. Απλά drag & drop ή επιλέξτε ένα αρχείο που θέλετε να προσδιορίσουν και τα...

Αναζήτηση ανά κατηγορία