Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

Το VisNetic Firewall είναι ένα τείχος προστασίας λογισμικού για φιλτράρισμα πακέτων που έχει σχεδιαστεί για την προστασία των διακομιστών που βασίζονται σε Windows, των τηλεπικοινωνιακών / κινητών χρηστών και των σταθμών εργασίας LAN που δεν...

Filseclab

Filseclab Personal Firewall Professional Edition 3.0

Το Filseclab είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα διαθέσιμο μόνο για Windows, το οποίο ανήκει στην κατηγορία Security software με υποκατηγορίες Firewalls (πιο συγκεκριμένα Firewalls) και έχει δημιουργηθεί από το Filseclab. διαθέσιμες για χρήστες με το...

ICFMeister

ICFMeister 2.2.0.0

Το ICFMeister είναι μια δοκιμαστική έκδοση των προγραμμάτων των Windows, που είναι μέρος της κατηγορίας Security software με υποκατηγορία Firewalls και έχει δημοσιευθεί από την Tlhouse. συστήματος των Windows XP και προηγούμενες εκδόσεις και είναι...

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

Το HackerSmacker είναι ένα προσωπικό τείχος προστασίας που διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα ιδιωτικά και ασφαλή από τους hackers του Διαδικτύου και τους κλέφτες δεδομένων. Με μια εύκολη στην κατανόηση διεπαφή χρήστη και τα προκαθορισμένα επίπεδα...

ZoneAlarm Free Firewall

ZoneAlarm Free Firewall 2017 141_057_000

Το ZoneAlarm Free Firewall είναι μια από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές τείχους προστασίας που είναι διαθέσιμες σήμερα. Έχει αλλάξει πολύ από τις προηγούμενες εκδόσεις, αλλά η απόδοση και η ευκολία χρήσης παραμένουν οι ίδιες. Είναι αλήθεια ότι τα τείχη...

Το DefenseWall είναι μια εκπληκτική δοκιμαστική έκδοση των Windows που ανήκει στην κατηγορία Security software με υποκατηγορίες Firewalls (πιο συγκεκριμένα Firewalls). Περισσότερα για το DefenseWall πρόγραμμα που καταλαμβάνει λιγότερο χώρο από τα...

Το PC Tools Firewall Plus βρίσκεται μεταξύ του υπολογιστή σας και της σύνδεσης στο Διαδίκτυο, ελέγχει τόσο τη λήψη όσο και τη μεταφόρτωση της κίνησης και σας προειδοποιεί κάθε φορά που ανιχνεύει απροσδόκητη πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή κυκλοφορία προς...

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

Το FirewallPAPI είναι ένα εξειδικευμένο τείχος προστασίας που κατευθύνει συγκεκριμένα την κυκλοφορία που χρησιμοποιεί τα πρωτόκολλα TCP και UDP. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας τρεις βασικές παραμέτρους - την IP προέλευσης, τον προορισμό και τη θύρα εισόδου...

Ο έλεγχος τείχους προστασίας των Windows 7 είναι ένα δωρεάν λογισμικό Windows. Είναι μέρος της κατηγορίας «Ασφάλεια & απόρρητο» και η υποκατηγορία «Τείχη προστασίας» και έχει δημιουργηθεί από το λογισμικό SphinxSoftware. Περισσότερα για τον έλεγχο...

Αναζήτηση ανά κατηγορία