Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

Ο Fabrice Bellard κωδικοποίησαν ένα πλήρες εικονικού μηχανήματος Linux, καθαρά γίνεται σε Javascript. Αυτό υποστηρίζει όχι μόνο Emacs και το ΣΣΚ σύνταξη κώδικα, αλλά μπορεί επίσης να λειτουργήσει σε πολλαπλές...

Ατομικής Support είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα Java που μπότες μέχρι την απόδοση των εφαρμογών. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση νέου έργου ή να ενσωματώσει με τα υπάρχοντα προϊόντα. Είναι εύκολο στη χρήση. Εργασία...

Αναζήτηση ανά κατηγορία