Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

Διεθνοποίηση Εργαλείο δημιουργεί η κατάλληλη μορφή εντοπίσιμη αρχεία για τους προγραμματιστές. Σε γενικές γραμμές, αν οι προγραμματιστές θέλουν να διεθνοποιήσουν τις εφαρμογές τους, η πρώτη επιλογή είναι η εξωτερική ανάθεση της εργασίας σε τρίτους...

Αναζήτηση ανά κατηγορία