Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

GNOME System Monitor

GNOME System Monitor 3.28.2 / 3.30.0 Beta 2 επικαιροποιημένο

Το σύστημα παρακολούθησης του GNOME είναι μια εφαρμογή ανοικτού κώδικα που παρέχει στους χρήστες κεντρική θέση για την παρακολούθηση ολόκληρου του λειτουργικού συστήματος που βασίζεται στο Linux, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών, πόρων και συστημάτων...

ZABBIX

ZABBIX 3.4.6 επικαιροποιημένο

Το ZABBIX είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού ανοιχτού κώδικα και web που παρέχει στους χρήστες λύσεις παρακολούθησης, προειδοποίησης και απεικόνισης για εξυπηρετητές / συσκευές δικτύου και πόρους πληροφορικής. Μπορεί να εγκατασταθεί και να ρυθμιστεί χωρίς...

collectd

collectd 5.8.0 επικαιροποιημένο

Το collectd είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού γραμμής εντολών ανοιχτού κώδικα, ανοιχτού κώδικα, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί εύκολα, εύκολα προσβάσιμο, πληροφορίες. Αποθηκεύει την έξοδο σε αρχείο RRD κάθε 10 δευτερόλεπτα. Συλλέγει δεδομένα από πολλά...

Monitorix

Monitorix 3.10.1 επικαιροποιημένο

Το Monitorix είναι ένα λογισμικό γραμμής εντολών ανοιχτού κώδικα που παρέχει στους χρήστες ένα πολύ χρήσιμο και ελαφρύ βοηθητικό πρόγραμμα παρακολούθησης του συστήματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρχάριους και έμπειρους διαχειριστές συστημάτων....

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

Nagios

Nagios 4.3.4 επικαιροποιημένο

Ο Nagios (πρώην Netsaint) είναι μια ανοιχτή πηγή, ελεύθερη κατανομή, γρήγορη, ευέλικτη και πολύ ισχυρή γραμμή εντολών / web-based χρησιμότητα εφαρμοσμένη στο C και σχεδιασμένη από το έδαφος για να χρησιμοποιηθεί a για υπηρεσίες δικτύου και φιλοξενεί λύση...

pgCluu

pgCluu 2.5 επικαιροποιημένο

pgCluu είναι ένα open source, δωρεάν και ανεξάρτητα από την πλατφόρμα web-based και της γραμμής εντολών εφαρμογή υλοποιείται σε Perl και έχει σχεδιαστεί από το μηδέν για να βοηθήσει τους χρήστες να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις επιδόσεις ενός...

NxFilter

NxFilter 3.1.3 επικαιροποιημένο

NxFilter είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα (μόνο για μη εμπορική χρήση) που προσφέρει ένα πρόγραμμα φιλτραρίσματος DNS στους διαχειριστές του συστήματος που ψάχνουν για μια πλατφόρμα-ανεξάρτητη λύση για το φιλτράρισμα και την παρακολούθηση της δραστηριότητας στο...

lm_sensors

lm_sensors 3.4.0 επικαιροποιημένο

lm_sensors είναι ένα λογισμικό γραμμής εντολών ανοικτού κώδικα που παρέχει βασικές οδηγούς για την παρακολούθηση των θερμοκρασιών, τάσεις, και τους οπαδούς των συστημάτων Linux.lm_sensors περιλαμβάνει επίσης εργαλεία για τον εντοπισμό του υλικού του...

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

audit daemon

audit daemon 2.4.3 επικαιροποιημένο

έλεγχος δαίμονα (auditd) είναι ένα open source, δωρεάν και μη διαδραστική δαίμονα, ένα πρόγραμμα γραμμής εντολών που παρέχει τις απαραίτητες user-space εργαλεία για τη δημιουργία των κανόνων ελέγχου σε πυρήνα Linux λειτουργικά συστήματα που βασίζονται....

check_ssl_cert

check_ssl_cert 1.17.1 επικαιροποιημένο

Το έργο check_ssl_cert είναι ένα open source Nagios plugin για να ελέγξετε τα πιστοποιητικά X.509.check_ssl_cert ελέγχει εάν ο διακομιστής εκτελεί και εξάγει ένα έγκυρο πιστοποιητικό. Μπορεί επίσης να ελέγξετε εάν το πιστοποιητικό αντιστοιχεί σε ένα...