Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

Σημαντική σημείωση!!! Backup πριν από την αναβάθμιση! - Το RouterOS (v6.40rc36-rc40 και) v6.41rc1 + περιέχει νέα υλοποίηση γέφυρας που υποστηρίζει την εκφόρτωση υλικού (hw-offload). - Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα μετατρέψει όλες τις παραμέτρους...

Linksys EA6700 v1.0 Router Firmware

Linksys EA6700 v1.0 Router Firmware 1.1.41.183873 επικαιροποιημένο

Διορθώσεις: - Συμμορφώνονται με τα πρότυπα 2015 CE EN300328 και EN301893- Πρόσθετη ασφάλεια για την προστασία μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής δρομολογητών & nbsp;Σχετικά με το υλικολογισμικό του δρομολογητή: Προτού σκεφτείτε τη λήψη...

MikroTik RouterOS ARM Firmware 6.41 RC

MikroTik RouterOS ARM Firmware 6.41 RC 47 επικαιροποιημένο

Σημαντική σημείωση !!! Backup πριν από την αναβάθμιση! - Το RouterOS (v6.40rc36-rc40 και) v6.41rc1 + περιέχει νέα υλοποίηση γέφυρας που υποστηρίζει την εκφόρτωση υλικού (hw-offload). - Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα μετατρέψει όλες τις παραμέτρους...

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

Σημαντική σημείωση!!! Backup πριν από την αναβάθμιση! - Το RouterOS (v6.40rc36-rc40 και) v6.41rc1 + περιέχει νέα υλοποίηση γέφυρας που υποστηρίζει εκφόρτωση υλικού (hw-offload). - Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα μετατρέψει όλες τις παραμέτρους διαμόρφωσης...

MikroTik RouterOS MMIPS Firmware 6.41 RC

MikroTik RouterOS MMIPS Firmware 6.41 RC 47 επικαιροποιημένο

Σημαντική σημείωση !!! Backup πριν από την αναβάθμιση! - Το RouterOS (v6.40rc36-rc40 και) v6.41rc1 + περιέχει νέα υλοποίηση γέφυρας που υποστηρίζει την εκφόρτωση υλικού (hw-offload). - Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα μετατρέψει όλες τις παραμέτρους...

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

Αναζήτηση ανά κατηγορία