Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

του έργου Airbus A340 Glass Cockpit είναι ένα Airbus A340 γυάλινο πιλοτήριο με βάση libGC.Το πρόγραμμα Airbus A340 Glass Cockpit είναι ένα intiative του ιδρύματος IRADIS. Χρησιμοποιεί το libGC ποτήρι βιβλιοθήκη πιλοτήριο που αναπτύχθηκε για αυτό το έργο,...

Αναζήτηση ανά κατηγορία