Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

Ultra160 Driver έκδοση 7.5.645.100, για Ultra 160 κάρτες σε 32-bit των Windows 7 και 2008R2. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος οδήγησης ισχύει για τα ακόλουθα προϊόντα:      - Adaptec SCSI Card 19160?      - Adaptec SCSI Card 29160?      -...

Αυτό το πακέτο υποστηρίζει τα ακόλουθα μοντέλα του οδηγού: Adaptec HostRAID Επεξεργαστής Διαχείρισης Συσκευών (Ψευδο) Adaptec ASC-48300 SAS / SATA υποδοχής προσαρμογέα Adaptec COMSTOCK SAS / SATA Controller Adaptec AIC-9410w SAS / SATA Controller...

Αυτό το πακέτο υποστηρίζει τα ακόλουθα μοντέλα του οδηγού: Adaptec HostRAID Επεξεργαστής Διαχείρισης Συσκευών (Ψευδο) Adaptec ASC-48300 SAS / SATA υποδοχής προσαρμογέα Adaptec COMSTOCK SAS / SATA Controller Adaptec AIC-9410w SAS / SATA Controller...

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

Αυτό το πακέτο υποστηρίζει τα ακόλουθα μοντέλα του οδηγού: Adaptec AAR-1220SA Serial ATA HostRAID ελεγκτή Adaptec AAR-1225SA Serial ATA HostRAID ελεγκτή Adaptec HostRAID Επεξεργαστής Διαχείρισης Συσκευών (Ψευδο) Απαιτήσεις : Τα Windows NT ...

Αυτό το πακέτο υποστηρίζει τα ακόλουθα μοντέλα του οδηγού: Adaptec HostRAID Επεξεργαστής Διαχείρισης Συσκευών (Ψευδο) Adaptec AAR-1420SA Serial ATA HostRAID ελεγκτή Adaptec AAR-1430SA Serial ATA HostRAID ελεγκτή Απαιτήσεις : Τα Windows NT ...

Αυτό το πακέτο υποστηρίζει τα ακόλουθα μοντέλα του οδηγού: Adaptec HostRAID Επεξεργαστής Διαχείρισης Συσκευών (Ψευδο) Adaptec AAR-1420SA Serial ATA HostRAID ελεγκτή Adaptec AAR-1430SA Serial ATA HostRAID ελεγκτή Απαιτήσεις : Τα Windows XP AMD...

Σύνδεσμοι διαφημιζομένων:

Αναζήτηση ανά κατηγορία