Όροι χρήσης

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην περιγραφή του λογισμικού και των εικόνων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Προγραμματιστές συμφωνούν ότι το φόρτωμα εφαρμογές τους στην ιστοσελίδα μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή e-mail, να μας δώσει τα δικαιώματα για να τις δημοσιεύσει, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων εγκατάστασης, εικόνες και περιγραφές.

Οι πληροφορίες και τα προϊόντα που διατίθενται σε σας σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν λάθη, υπόκεινται σε περιόδους διακοπών και παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" χωρίς καμία εγγύηση.

Softoware δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ανακριβή περιεχόμενο, για τη λειτουργία οποιουδήποτε από τους συνδέσμους σε σχετικές ιστοσελίδες.

Softoware δεν μπορεί να παρέχει τεχνική υποστήριξη για οποιαδήποτε από τα προϊόντα λογισμικού, ή για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να προκληθεί από αυτούς ή πιθανή έλλειψη καταλληλότητας.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ανάπτυξη λογισμικού για την τεχνική υποστήριξη.